Duurzaamheid

Met het thema Duurzame Taalbeheersing werd de aandacht gevestigd op de vraag wat in theorievorming, onderzoek en toepassingen op het terrein van deTaalbeheersing van blijvende waarde is. Ook wees het thema in de richting van methodologische kwesties die te maken hebben met herhaalbaarheid van onderzoek en robuustheid van uitkomsten.

Duurzaamheid vormde dan ook vanuit verschillende invalshoeken de rode, of liever groene draad tijdens deze VIOT-conferentie. Voor informatie over de manier waarop dat in praktische zin gebeurde, klik hier. Wellicht kan duurzaamheid ook een nieuw thema zijn voor de studie van teksten en gesprekken die aan het welzijn van onze planeet raken. Dit in aanvulling op - ondertussen ook bestendig geworden - taalbeheersingsthema's als begrijpelijke taal, gezondheidscommunicatie en juridische interactie.