Duurzaamheid

Met het thema Duurzame Taalbeheersing vestigen we de aandacht op de vraag wat in theorievorming, onderzoek en toepassingen op het terrein van deTaalbeheersing van blijvende waarde is. Ook wijst het thema in de richting van methodologische kwesties die te maken hebben met herhaalbaarheid van onderzoek en robuustheid van uitkomsten. En: laat de Rijksuniversiteit Groningen nou ook nog eens de duurzaamste universiteit van Nederland zijn (zie hier en ook hier). 

Duurzaamheid zal dan ook vanuit verschillende invalshoeken de rode, of liever groene draad vormen tijdens deze VIOT-conferentie. Hoe dat in praktsche zin gebeurt, vindt u hier. Wellicht kan duurzaamheid ook een nieuw thema zijn voor de studie van teksten en gesprekken die aan het welzijn van onze planeet raken. Dit in aanvulling op - ondertussen ook bestendig geworden - taalbeheersingsthema's als begrijpelijke taal, gezondheidscommunicatie en juridische interactie.