Lezingen

  • Beschikbare tijd voor een lezing of symposium
    • Voor een lezing wordt 30 minuten gereserveerd: 20 minuten presentatie; 10 minuten discussie en mogelijkheid tot zaalwisseling.
    • Voor symposia wordt 90 minuten uitgetrokken.  

 Tijdpad

  • Voorstellen voor lezingen of symposia konden worden ingediend tot 15 mei 2017.
  • Een bericht over acceptatie volgt eind juni.
  • De invulling van het programma wordt in juli bekend gemaakt.

Taal

De voertaal van de conferentie is Nederlands, maar er is ook plaats voor lezingen in het Afrikaans.