Bundel

Met Amsterdam University Press (AUP) zijn afspraken gemaakt over de publicatie van een bundel - als een extra editie van het Tijdschrift voor Taalbeheersing - met geselecteerde bijdragen op basis van lezingen tijdens deze conferentie. Direct nadat de bundel op papier verschenen is, zal de uitgeverij alle bijdragen ook in open access vorm beschikbaar stellen.